Na teritoriji Vojvodine, pred početak Drugog svetskog rata, živelo je 20,000 Jevreja. Većina su bili neolozi, ali je postojalo i nekoliko striktno ortodoksnh zajednica, uglavnom na zapadnoj obali reke Tise. Oko 4,000 vojvođanskih Jevreja je preživelo Holokaust. Istraživački projekat “Sećanja na žrtve Holokausta u Vojvodini: spomenici na jevrejskim grobljima i javnim prostorima,” čiju srž predstavlja ovaj sajt, bavi se analizom komemoracije žrtava Drugog svetskog rata – vojvođanskih Jevreja, kroz primere memorijalnih spomenika i individualnih grobova. Sajt nudi kratki istorijski pregled razvoja jevrejskih zajednica po vojvođanskim mestima i sažet istorijat, društveni i lični kontekst i opis memorijala i nadgrobnih spomenika kao i fotografije istih.

Prva grupa spomenika obuhvata one koje su podignuti na jevrejskim grobljima. Drugi segment projekta čine spomenici podignuti izvan jevrejskih grobalja, na objektima koji su pripadali ili pripadaju i danas jevrejskim zajednicama - npr. spomen-ploče na sinagogama ili na mestima na kojima su one nekad stajale. U okviru treće grupe, analizirani su pojedini memorijali žrtvama fašizma u javnim prostorima. Kriterijum za njihov odabir bila jasna poruka istih o tome da komemorišu (i) jevrejske žrtve Drugog svetkog rata, navođenjem imena i/ili broja jevrejskih žrtava. Takođe, ovde su uključeni i spomenici podignuti na mestima na kojima su bili logori i druga mesta stradanja čak i ako eksplicitno ne navode jevrejske žrtve rata. Razlog za to je što su kroz postojanje tj. održavanje komemorativnih praksi, kako od strane jevrejskih zajednica, Saveza jevrejskih opština Srbije i/ili Ambasade Izraela u Srbiji, tako i lokalnih i državnih vlasti, ova mesta postala važna za formiranje kulture sećanja, kolektivno pamćenje i razvoj identiteta određenih gradova. Spomenici su analizirani sa današnje tačke gledišta, kroz demitologizaciju njihove ideološke funkcije i kroz analizu njihove estetske i istorijske vrednosti, a najviše njihove uloge u očuvanju sećanja na jevrejske žrtve i nestale zajednice. Poseban deo projekta obuhvata čine individualni nadgrobni spomenici na jevrejskim grobljima na kojima se pojavljuje epitaf sa spomenom na članove porodica koji su stradali u Holokaustu. Analiza takvih nadgrobnih spomenika nudi pregled komemorativnih praksi kod vojvođanskih Jevreja sa istorijskog, kulturnog i društvenog aspekta, ali prevashodno ih prikazuje kao prostor lične posvećenosti i mikro narativa. Ovde prikazani individualni spomenici pretpostavljaju tek pojedinačne primere i početnu tačku za dalje istraživanje i aktivnosti. Svi zainteresovani posetioci sajta će moći da postave fotografije grobnica i dodaju svoje lične priče. Takođe, pozivamo posetioce da ostave komentare, ideje, inicijative i mišljenja i uopšte preuzmu aktivnu ulogu u očuvanju sećanja na žrtve, sa ciljem da ovaj projekat konstantno raste i da se stvori što veća baza podataka ovog vida komemoracije žrtava Holokausta.

Ne smemo dozvoliti da se zaborave i moramo očuvati sećanje na naše bližnje, na naše pretke i na našu ponosnu jevrejsku zajednicu u Vojvodini. Ovaj projekat će, nadamo se, doprineti da sećanje na njih ne izbledi i da će postati još jedno sredstvo u borbi protiv zaborava žrtava Drugog svetskog rata. Takođe, projektom želimo da skrenemo pažnju na bogatstvo jevrejske materijalne kulture u Vojvodini, ali i na alarmantnu situaciju na jevrejskim grobljima i sa ostalom jevrejskom imovinom danas. Nadamo se da će putem Internet sajta biti moguće sakupiti sredstva i regrutovati grupe volontera koji bi posvetili svoje vreme u cilju prezervacije jevrejskog materijalnog nasleđa u Vojvodini.

Ovaj projekat je realizovan zahvaljujući finansijskoj podršci Saveza jevrejskih opština Srbije iz sredstava dobijenih na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta bez živih zakonskih naslednika i finansijskoj podršci Gradske uprave za kulturu Novog Sada.