Naziv na srpskom
Ada
Bivsi naziv
Naziv na madjarskom
Naziv na slovackom
Naziv na nemackom
Opis na srpskom
Jevreji su se naselili u Adi krajem 18. veka, i od tada datira i groblje. U prvoj polovini 19. veka postojao je molitveni dom. Krajem 19. veka, zajednica, koja je brojala oko 400 članova, poprimila je ortodoksni karakter. Nova sinagoga je dovršena 1896. godine. Postojala je i jevrejska škola. Zajednica je sa 51 preživelim članom obnovila rad posle rata ali samo do njihovog iseljavanja u Izrael 1948. godine. Sinagoga je srušena 1973. godine. Na mestu gde je stajala sinagoga, u ulici Lenjinova 8a, postavljena je spomen-ploča 1994. godine. Natpis na spomen-ploči ne spominje niti jevrejsku zajednicu, niti Holokaust i stradanje Jevreja za vreme Drugog svetskog rata.
Bibliografija
Pavle Šosberger, Sinagoge u Vojvodini (Novi Sad: Prometej, 1998), 14-17. Evidencija preživelih Jevreja u Jugoslaviji 1946, I-II, Arhiv JONS, Novi Sad.

Nazad na lokacije