Naziv na srpskom
Čantavir
Bivsi naziv
Naziv na madjarskom
Csantavér
Naziv na slovackom
Naziv na nemackom
Opis na srpskom
Jevreji počinju da se naseljavaju u Čantaviru krajem 18. veka. Sredinom 19. veka osnovana je Jevrejska opština, a postojala je i jevrejska škola. Sinagoga je izgrađena 1860. godine. Groblje je podignuto 1847. godine. Holokaust je preživelo 14 Jevreja. Sinagoga je porušena je 1950, ne postoji spomen-ploča. Na groblju postoji oko 110 grobova, samo njih nekoliko datira od posle rata. U pitanju su nadgrobni spomenici-memorijali žrtvama Holokausta bez posmrtnih ostataka. Groblje u Čantaviru se nalazi okruženo dvorištima privatnih kuća. Održava ga Robert, koji jedini ima otvoren prolaz do groblja. Zahvaljujuci njemu, groblje je očuvano i uređeno.
Bibliografija
Pavle Šosberger, Sinagoge u Vojvodini (Novi Sad: Prometej, 1998), 30-31. Mladenka Ivanković, “Iseljavanje Jevreja u Izrael 1946 - 1952. godine,” 71. Mladenka Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji 1944 - 1952. godine (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009), 298. Evidencija preživelih Jevreja u Jugoslaviji 1946, I-II, Arhiv JONS, Novi Sad.

Nazad na lokacije