Naziv na srpskom
Kanjiža
Bivsi naziv
Naziv na madjarskom
Magyarkanizsa
Naziv na slovackom
Naziv na nemackom
Opis na srpskom
Jevreji su počeli da se naseljavaju u Kanjiži u drugoj polovini 18. veka. Groblje podignuto oko 1800. godine. Sinagoga je izgrađena 1861. godine na uglu Bolmanske ulice br. 1 i ulice Dože Đerđa. Preko puta sinagoge je bila jevrejska škola sazidana 1867. godine. Iste godine osnovano je i jevrejsko zabavište za koga je kupljena kuća na uglu Bolmanske i Drapšinove. Na početku 20. veka bilo je 375 Jevreja u ovom gradu. Rat je preživelo njih 63. Zgrada sinagoge je srušena 1948. godine. Zgrada jevrejskog obdaništa stoji i danas. Na dan obeležavanja 50 godina od deportacije bačvanskih Jevreja 26. aprila, godine 1994. godine postavljena je spomen-ploča na mestu porušene sinagoge. Na zgradi jevrejskog zabavišta, koja postoji i danas, postavljena je spomen-ploča 1997. godine. Ni jedna od spomen-ploča ne spominje stradanje Jevreja iz kanjiške opštine. Komemorativni skupovi žrtvama Holokausta se održavaju na mestu nekadašnje sinagoge u Bolmanskoj ulici - u spomen na stradanje preko 300 Jevreja iz kanjiške opštine koji su 26. aprila 1944. godine bili deportovani u logore istrebljenja.
Bibliografija
Pavle Šosberger, Sinagoge u Vojvodini (Novi Sad: Prometej, 1998), 36-39. Sećanje na stradanje Jevreja u Kanjiži, Attila Pejin, “Tisza menti zsidó temetõk – Magyarkanizsa,“ Hid 1 (2015): 111-121. Meggyalázott emlékmű, Evidencija preživelih Jevreja u Jugoslaviji 1946, I-II, Arhiv JONS, Novi Sad.

Nazad na lokacije