Naziv na srpskom
Sombor
Bivsi naziv
Naziv na madjarskom
Zombor
Naziv na slovackom
Naziv na nemackom
Zombor
Opis na srpskom
Jevreji su počeli da se naseljavaju u Somboru u 18. veku, a prvog rabina imali su već 1790. godine. Jevrejsko groblje je osnovano 1803. godine. Prva sinagoga je izgrađena 1818, a 1865. godine sagrađena je nova zgrada sinagoge na mestu stare, na uglu Jevrejske i Ulice Sinagoge. Jevrejska opština i Hevra Kadiša osnovane su 1825. godine. Zbog nesuglasnica između ortodoksnih i neoloških članova zajednice, ortodoksna zajednica je 1925. godine osnovala zasebnu opštinu i izgradila sinagogu na ulici Svetog Roka br. 34. Pred Drugi svetski rat u Somboru je živelo 1200 Jevreja. Holokaust je preživelo njih 252. Neološka sinagoga je srušena, i ne postoji spomen-ploča. Danas se u zgradi ortodoksne sinagoge nalaze kancelarije škole „Čistoća i zelenilo“. Ne postoji spomen-ploča. Jevrejska opština postoji i danas.
Bibliografija
Davor Stipić, ''U borbi protiv zaborava: Jevrejska zajednica u Jugoslaviji i očuvanje sećanja na Holokaust 1945-1955,'' Godišnjak za društvenu istoriju 2 (2016): 91-121.
Evidencija preživelih Jevreja u Jugoslaviji 1946, I-II, Arhiv JONS, Novi Sad,
Jevrejska istorija Sombora .

Nazad na lokacije