Naziv na srpskom
Subotica
Bivsi naziv
Naziv na madjarskom
Szabadka
Naziv na slovackom
Naziv na nemackom
Opis na srpskom
Jevreji su počeli da se naseljavaju u Subotici u drugoj polovini 18. veka. U to vreme osnovana je i Hevra Kadiša, a groblje je osnovano 1795. godine na lokaciji Majevička ulica broj 2. Prva sinagoga je izgradjena 1817. godine u Šumskoj ulici, a obnovljena je 1850. Zgrada današnje sinagoge izgradjena je na trgu Jakaba i Komora br. 6. 1902. godine. Vremenom je došlo do podele Jevrejske opštine, većina članova je pripadala neološkoj struji, a manjina ortodoksnoj. Godine 1915, ortodoksna zajednica se odvojila i otkupila zgradu Hevra Kadiše u Frankopanskoj ulici br. 15 koju je proširila i koristila kao sinagogu. Obe gradjevine postoje i danas. Na ortodoksnoj sinagogi ne postoji spomen-obeležje. Jevrejska bolnica otvorena 1923. godine. Do Drugog svetskog rata, Jevrejska opština Subotice je bila četvrta po veličini u Jugoslaviji - tridesetih godina 20. veka je brojala oko 6000 članova. Rat je preživelo njih 1048. Jevrejska opština postoji i danas.
Bibliografija
Bela Duranci i Vera Gabrić Počuča, Javni spomenici opštine Subotica (Subotica: Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2001). Irina Subotić, Nandor Glid (Beograd: Fondacija Vujičić kolekcija, 2012). Steven J. Fenves, The Life and Art of Klara Gereb (1897-1944) (Bloomington, IN: Author House, 2014). Evidencija preživelih Jevreja u Jugoslaviji 1946, I-II, Arhiv JONS, Novi Sad. O nama JOSU, Crtice o Žutoj kući, Obeležena 73. godišnjica deportacije subotičkih Jevreja, Industrija i industrijalci, Jevrejsko groblje u Subotici.

Nazad na lokacije