Naziv na srpskom
Vrbas
Bivsi naziv
Naziv na madjarskom
Verbász
Naziv na slovackom
Naziv na nemackom
Werbass
Opis na srpskom
Jevreji su se naselili u Vrbasu 1772. godine. U 18. veku postojala je mala zajednica (oko 50 članova) koja je imala molitveni dom i školu. Groblje je osnovano 1901. godine. Sinagoga je sagrađena 1914, a porušena 1948. godine. Nadgrobni spomenici sa groblja su 1986. premešteni na novu lokaciju, u Oktobarsku ulicu br. 4. Ostaci su ekshumirani i sahranjeni u zajedničkoj grobnici na Gradskom groblju.
Bibliografija
Pavle Šosberger, Sinagoge u Vojvodini (Novi Sad: Prometej, 1998), 75-76.

Nazad na lokacije