Naziv na srpskom
Zemun
Bivsi naziv
Naziv na madjarskom
Zimony
Naziv na slovackom
Naziv na nemackom
Semlin
Opis na srpskom
Pretpostavlja se da su u Zemun Jevreji počeli da se naseljavaju još u srednjem veku. Međutim, prema do sada poznatoj arhivskoj građi sa sigurnošću se može reći da je 1726. godine bilo Jevreja u ovom gradu. Groblje je podignuto 1747. godine. Između 1770. i 1780. godine osnovana je Hevra Kadiša. Početkom 20. veka u Zemunu je živelo oko 1000 Jevreja. U gradu su postojale aškenaska sinagoga, osveštana 1863. godine (Ulica Rabina Alkalaja br. 5) i su sefardska sinagoga podignuta 1871. godine (Dubrovačka ulica br. 23). Holokaust je preživeo 115 Jevrejin. Sefardska sinagoga je srušena 1947. godine, ne postoji spomen ploča. Aškenaska sinagoga stoji i danas. Koristi se kao restoran i ne postoji spomen ploča. Zemunska jevrejska opština je aktivna do danas.
Bibliografija
Jevrejsko groblje Zemun, Semlin Judenlager, Jevrejski logor na beogradskom Sajmištu, Evidencija preživelih Jevreja u Jugoslaviji 1946, I-II, Arhiv JONS, Novi Sad.

Nazad na lokacije