Naziv na srpskom
Bačka Topola
Bivsi naziv
Naziv na madjarskom
Bácstopolya
Naziv na slovackom
Naziv na nemackom
Opis na srpskom
Jevreji su se naselili u Bačkoj Topoli 1770. godine. Groblje je osnovano 1835. godine (po nekim izvorima 1750). Prva sinagoga je sagrađena negde oko 1840. godine na današnjoj adresi Ulica Glavna br. 20. Druga sinagoga je sagrađena na istom mestu 1863. godine. Pred Drugi svetski rat je živelo u Bačkoj Topoli preko 500 Jevreja. Rat je preživelo njih 98. Zgrada sinagoge je porušena pedesetih godina 20. veka. Ne postoji spomen-ploča. Zgrada rabinata, sagrađena početkom 20-og veka, na adresi Ulica Glavna br. 16. postoji i danas i u njoj je smeštena biblioteka 'Eržebet Juhas'. Ne postoji spomen-ploča. Na jevrejskom groblju postoji oko 1.800 grobova. Godinama je bilo zapušteno i izloženo vandalizmu i krađama nadgrobnih spomenika. Zahvaljujući g. Antalu Kočišu i grupi entuzijasta okupljenih oko njega, groblje je očišćeno od rastinja.
Bibliografija
Pavle Šosberger, Sinagoge u Vojvodini (Novi Sad: Prometej, 1998), 23-25. Evidencija preživelih Jevreja u Jugoslaviji 1946, I-II, Arhiv JONS, Novi Sad makabijada.com, josu.rs, www.rtv.rs/vojvodina. Za listu imena sahranjenih na groblju i u imena koja su ugravirana na spomeniku žrtava: macse.hu/society

Nazad na lokacije