Grad Ime Adresa Godina otkrivanja Godina renovacije Slika Opis
Čantavir Nadgrobni spomenici na Jevrejskom groblju: porodice Löwy i Friedmann Ulica Kanjiška 52-56 1988 Osam Jevreja je preživelo rat i vratilo se u Čantavir. Na više grobova postoje epitafi žrtvama Holokausta. Na grobu Simona Löwy-ja (1844-1924), dopisana su imena članova porodice nastradalih u Aušvicu: Mária Löwy rođ. Gottlieb (1989-1944), Rezső Löwy (1887-1944), Tibor Löwy (1932-1944), Aurelia Gottlieb rođ. Schlesinger i László Gábor. Na grobu se nalazi nepotpisana posveta na mađarskom 'Emlékét szeretettel örzik hitvese és gyermekei' – Uspomenu sa ljubavlju čuvaju supruga i deca. To je dakle, stara posveta, iz 1924. Drugi grob je grob supruge Simona Löwy-ja, Rozália Löwy rođ. Goldabeiter (1848-1941). Na grob su uklesana i imena Etel Friedmann rođ. Löwy (1872-1944), Mór Friedman (1865-1944), Géza Friedman (1896-1944), Renee Friedman (1902-1944), Ilus Klein rođ. Friedman (1905-1944), József Klein (1904-1943-Ukrajina), Marika Klein (1936-1944). Posveta na mađarskom 'Emlékét szeretettel örzik gyermekei.' – Uspomenu sa ljubavlju čuvaju deca. Ovde je sahranjena i Marta Fridman 1988 - 'Friedmann Márta 1908-1988.' Marta Fridman je preživela Holokaust. Simon i Rozália Löwy su bili njeni deda i baba. Njena majka je bila njihova kćerka Etel koja se udala za Mór-a Friedmanna. Njeni roditelji, kao i braća i sestre - Géza, Renee, Ilus i József su ubijeni u Aušvicu. Iako nisam pronašla nikakve dokaze, verovatno je to bila Marta Friedman, koja je dodala imena svojih ubijenih članova porodice na epitaf. Zahvaljujem se g. Nevenu Popoviću na fotografiji.
Čantavir Nadgrobni spomenik na Jevrejskom groblju: porodica Fürst Ulica Kanjiška 52-56 Jedan od najdirljivijih porodičnih spomenika na koje smo naišli je porodična grobnica Fürst (First) u Čantaviru. Nadgrobni spomenik se sastoji iz dva vertikalna nadgrobnika – jedan ispred drugog. Niži spomenik sadrži posvetu na mađarskom jeziku: 'vérző szívünkben emléketek lángja örökké égni fog' - u našim srcima koja krvare, plamen sećanja na Vas će goreti zauvek. Na vrhu se nalazi vaza od crnog mermera sa buketom cveća od veštačkog kamena. U pozadini je spomenik od crnog mermera, na kome je uklesana posveta na mađarskom jeziku: 'Auswitzi és Ukrajnai kedveseink emlékére,' - u znak sećanja na naše drage iz Aušvica i Ukrajine. Ispod su uklesana sedam imena žrtava: Fürst Károly, Fürst Károlyne, Fürst Miklos, Fürst Pista, Fürst Andor, Fürst Tibike, Fürst Erzsébet. Fürst Károly i njegova žena Fürst Károlyne. Károly (Karolj) je stradao u logoru u Nemačkoj 1944. godine. Njegova supruga, Regina rođ. Adler, je ubijena u Aušvicu 1944 god. Njihov sin, Miklos (Mikloš), rođen 1921. god., je stradao 1944. godine u Aušvicu, a mlađi sin Pišta (od István) rođen 1925. god, je stradao u u nekom od logora u Nemačkoj 1944. godine. Fürst Tibike, sin Fürst Andor-a, rođen 1938. godine je ubijen u Aušvicu Fürst Erzsébet rođ.Vajcenfeld, rođena 1921. godine je ubijena u Aušvicu. Fürst Andor – brat Károlya, rođen 1899. godine, je ubijen je 1943. godine u Mađarskoj, verovatno u radnom logoru. Fürst Margit (1906-1992) je preživela zajedno sa suprugom Gezom (Fürst Géza), bratom Fürst Károly-a. Fürst Aliza (Lizi) je isto preživela Holokaust i odselila se u Izrael (1917-1984), pretpostavljam da je Lizi ćerka Andora i sestra Tibija. Verovatno su ovi preživeli članovi porodice Fürst podigli spomenik. Informacije o članovima porodice Fürst i njihovoj sudbini za vreme Holokausta, može se naći na veb stranici http://www.vojvodinakom1941.org.rs/
Nazad na lokacije