Grad Ime Adresa Godina otkrivanja Godina renovacije Slika Opis
Deliblato Spomenik stradalim Jevrejima na Čardaku kod Deliblata Rezervat 'Deliblatska peščara' 1955 Spomenik u Deliblatu je otkriven 7. jula 1955. godine i jedan je od prvih spomenika podignutih u Jugoslaviji koji komemoriše stradale Jevreje, a iniciranim od strane državnih organa. Na kamenom spomeniku amorfnog oblika je natpis na srpskohrvatskom: '9. oktobra 1941 god. okupator je na ovom mestu streljao 430 Jevreja sprovedenih iz logora na Banjici. Juna 1944. god. kosti streljanih su spaljene da bi uništili tragove svoga zloga zločina.' Spomenik je podigao Savez boraca sreza Kovinskog. Nakon političkih promena devedesetih godina prošlog veka na mestu se više nisu održavale godišnje komemoracije. Dugo se smatralo zaboravljenim, iako je lokalno udruženje boraca (SUBNOR), 2013. g. objavilo izveštaj sa zahtevom da se postave putokazi i očisti lokacija. Dana 12. marta 2018. godine, povodom dana sećanja na žrtve Holokausta (Jom Hašoa), Jevrejska opština Pančevo održala je komemoraciju na spomen obeležju. Predsednik JO Pančevo, David Montijas, je održao pomen za žrtve i zločine nad Jevrejima za vreme Drugog svetskog rata.
Nazad na lokacije