Grad Ime Adresa Godina otkrivanja Godina renovacije Slika Opis
Kikinda Spomenik žrtvama na Jevrejskom groblju Topolski put 1947 Na Jevrejskom groblju postoji spomenik žrtvama podignut 1947. godine. Na samom vrhu spomenika jednostavne pravougaone forme pojavljuje se motiv Davidove zvezde i natpis u spomen na 360 Jevreja Veliko-Kikindskog sreza 'koji su postradali i nestali kao žrtave okupatora'. Spomenik je podignut od strane Jevrejske opštine Kikinda. Kraj spomenika se održavaju svake godine 14. avgusta komemoracije povodom obeležavanja deportacije Jevreja iz Kikinde tog dana 1941. godine.
Kikinda Individualni spomenik na Jevrejskom groblju: Vilim Steiner Topolski put 1947 Na Jevrejskom groblju je podignut 1947. godine nadgrobni spomenik dr. Vilima Štajnera (Vilim Steiner; Slovačka 1886 - Kikinda 13.8.1941), nadrabina kikindskog sreza. Bio je doktor filozofije, a dužnost okružnog rabina obavljao je od 1924. do 1941. godine. U prvim danima okupacije, nemački vojnici su doveli rabina Štajnera u krug kasarne u Kikindi, gde su ga mučili stavivši mu na ramena am i upregli ga da vuče kola puna cigli. Kada je rabin od iznemoglosti pao, navodno je pretučen i vraćen kući. Kad je došao svesti u večernjm satima, izvršio je samoubistvo. Spomenik je podigla Jevrejska opština Kikinda. Natpis na srpsko-hrvatskom jeziku komemoriše poslednjeg rabina ove zajednice, žrtve okupatora.
Kikinda Spomen-ploča u blizini mesta gde je stajala sinagoga Ulica Dositejeva 10 1998 Spomen-ploča na Jevreje Kikinde otkrivena je 1998. godine u blizini mesta gde je stajala sinagoga do 1953. godine, kada je bila porušena. Na ploči je urezan Magen David u kojem se nalazi natpis na srpskom jeziku: "U blizini ovog mesta je 1880-1953 stajala sinagoga iz koje su Jevreji Kikinde odvedeni u smrt 14. avgusta 1941. Pamti da se ne zaboravi." Ispod natpisa je i ugravirana slika nekadašnje sinagoge. U pozadini su ugravirana imena žrtava.
Nazad na lokacije