Grad Ime Adresa Godina otkrivanja Godina renovacije Slika Opis
Bačka Palanka Spomenik žrtvama fašizma na Jevrejskom groblju Ulica Svetozara Miletića 161 1955 Spomenik žrtvama otkriven je 20. oktobra 1955. godinna Jevrejskom groblju. Spomenik su podigli Jevrejska opština Bačka Palanka i Savez boraca Narodnooslobodilačkog rata. Na spomeniku se pojavljuju motivi Magen Davida, menore i ner tamid (večna svetlost). Posvećenje na ploči je palim borcima i žrtvama fašističkog terora. Tekst na hebrejskom komemoriše žrtve fašizma 1941-1945, 'יזכרם אלהינו לטובה עם שאר צדיקי עולם' – Neka bi se naš Bog njih prisećao po dobru, zajedno s pravednicima svih vremena, koji je deo iz memorijalne molitve Av Ha-rahamim (Oče Milosti). Ova molitva je napisana krajem 11. veka, nakon uništenja aškenaskih zajednica duž reke Rajne u Nemačkoj, tokom Prvog krstaškog pohoda, a koja moli za sve duše jevrejskih mučenika.Ispod su uklesani stihovi pesnika Alekse Šantića (1868-1924) 'Moja noći… ''Moja noći kada ćeš mi proći? - Nikad! Moja zoro kada ćeš mi doći? - Nikad!'. Šantićevi stihovi u kojima se spajaju melanholija, bol i razočarenje, odgovarali su duhu vremena. Na stepenicama spomenika su stihovi iz pesme Jovana Jovanovića Zmaja „Svetli grobovi“. „Gde ja stadoh — ti ćeš poći!”; „Što ne mogoh — ti ćeš moći!”; „Kud ja nisam — ti ćeš doći!”; „Što ja počeh — ti produži!”; „Još smo dužni — ti oduži!” Pesma nastoji da u romantičarskom ključu izgradi sliku srpske nacionalne prošlosti, pretvarajući motiv sakralnih grobova u srž nacionalnog identiteta. Govori o obećanju potomaka da će nastaviti ono što su njihovi preci započeli, kontinuiranom žrtvovanju mnogih generacija za plemenitu stvar, te teškoj, ali slavnoj prošlosti koja pomaže novim generacijama da pronađu pravi put u budućnost. Zmaj, dakle, ne prikazuje groblje kao mesto za mrtve, već kao kolevku novog života. Na horizontalnom delu spomenika nalazi se spomen-ploča sa petokrakom zvezdom i tekstom koji komemoriše Jevreje '…Bačke Palanke i okoline palih kao borci za slobodu i žrtve fašističkog terora.' Različitost natpisa na spomeniku, jasno ukazuje na to da su se inicijatori njegove izgradnje želeli obratiti i preneti poruku širem društvu o stradanju Jevreja za vreme Holokausta.
Bačka Palanka Spomen-ploča na mestu na kom je stajala sinagoga Ulica Žarka Zrenjanina 62 2007 Sinagoga je srušena je 1956. godine. Na mestu gde je ona stajala je 29. aprila 2007. godine podignuta spomen-ploča na sinagogu i tragično stradanje većine Jevreja Bačke Palanke od strane fašista u Holokaustu. Spomen-ploča je postavljena na postamentu, a inicijativa za njeno postavljanje je došla od Rahel Friš iz Izraela, koja je ćerka poslednjeg palanačkog rabina Jakova Eugena Grosa. Natpis na srpskom i hebrejskom jeziku, komemoriše uništenu sinagogu i tragičnu smrt većine Bačke Palanke u Holokaustu, i spominje 37 palanačkih Jevreja koji su preživeli rat i koji su se zajedno sa svojim rabinom Jakovom Grosom, godine 1948. godine preselili u Izrael.
Nazad na lokacije