Grad Ime Adresa Godina otkrivanja Godina renovacije Slika Opis
Stara Pazova Individualni spomenik na jevrejskom delu multikonfesionalnog groblja: porodica Policer Ulica Jovana Popovića 92 Nadgrobni spomenik Armina Policera (1874-1935) nalazi se na jevrejskom delu groblja koje se nalazi pored evangelističkog groblja. Na epitaf su dodana imena Politzer Jeny rođ. Etinger (1876-1944, Aušvic) i Politzer Pavla (1911-nastradalog 6. maja 1942 od fašista). Prema informacijama na sajtu Međuakademske komisije SANU i MAN za utvrđivanje civilnih žrtava u Vojvodini tokom i posle Drugog svetskog rata (1941–1948), Pavle Policer je nastradao na Sajmištu.
Nazad na lokacije