Grad Ime Adresa Godina otkrivanja Godina renovacije Slika Opis
Šid Spomenik Jevrejima nastradalim u Holokaustu Ulica Petra Kočića 1 2014 Spomenik Jevrejima Šida svečano je otkriven 17. decembra 2014. Nalazi se na platou pored Narodne biblioteke u ovom gradu. Gospodin Radovan Sremac, kustos – arheolog iz Šida, pokrenuo je ideju da se postavi spomenik Jevrejima - žrtvama Holokausta, uz finansijsku podršku Udruženja bivših jugoslovenskih Jevreja u Izraelu (Hitahdut oley ex-Yugoslavia be-Israel), a pod okriljem Narodne biblioteke i gradskih vlasti Šida. Spomenik je jednostavne forme, na postolju se nalazi nagnuta mermerna ploča na kojoj se ugraviran Magen David i natpis na srpskom i hebrejskom jeziku 'U spomen na šidske Jevreje nastradale u Holokaustu.' Hvala g. Sremcu na fotografiji.
Nazad na lokacije