Grad Ime Adresa Godina otkrivanja Godina renovacije Slika Opis
Vrbas Spomenik-osarijum žrtvama na gradskom groblju Srbobranski put bb 1986 Deo spomenika sa jevrejskog groblja je premešteno na adresu ulica Oktobarska 4, a posmrtni ostaci su ekshumirani i sahranjeni u zajedničkoj grobnici na gradskom groblju koja je ujedno i spomenik žrtvama Holokausta. Spomenik od crnog mermera je postavljen je 1986. godine. Natpisi na srpskom i hebrejskom komemorišu 176 žrtava fašizma iz (Titovog) Vrbasa. Hvala g. Nevenu Popoviću na fotografiji.
Vrbas Spomen-ploča-stub na mestu gde je bila sinagoga Ulica Narodnog fronta 51 Kao dokaz postojanja sinagoge, sagrađene 1914, a porušene 1948. godine, na mestu na kom je ona jednom stajala, uzdiže se šestougaoni stub-jedini preostali deo sinagoge. Spomenik je otkriven 24. novembra 1991. Na šestostranoj osnovi postoje natpisi na 6 jezika (srpskom; mađarskom, nemačkom, engleskom, rusinskom i hebrejskom) skoro identičnog sadržaja: 'Neka nas ovaj stub podseti na porušeni hram i 176 Jevreja Vrbasa koji su ubijeni samo zato što su bili Jevreji'. Na hebrejskom je drugi deo natpisa (posle spomena na porušenu sinagogu) nešto drugačiji: ' י176 יהודי ברבס שנהרגו בזמן נאציות-פשיסם רק מפני שהיו יהודים - u prevodu: 176 Jevreja Vrbasa koji su ubijeni za vreme nacizma-fašizma samo zato što su bili Jevreji. Komemoracije se ne održavaju kraj ovog spomenika.
Nazad na lokacije