Grad Ime Adresa Godina otkrivanja Godina renovacije Slika Opis
Zemun Spomenik žrtvama fašizma na Jevrejskom groblju Ulica Cara Dušana 32 1948 Na Jevrejskom groblju u Zemunu je otkriven 1948. godine spomenik žrtvama. Njegovo podizanje inicirao je dr Albert Vajs, prvi posleratni predsednik Saveza jevrejskih opština Jugoslavijei Jevrejska opština Zemun. Spomenik je u obliku obeliska na kome su uklesana imena stradalih 574 Jevreja Zemuna. Uklesan je Magen David i posveta 'žrtvama fašizma 1941-1945' na srpsko-hrvatskom, i na hebrejskom 'זכור את אשר עשה לך עמלק' –Sećaj se onoga što ti je učinio Amalek (iz paraša Tecave, Maftir Šabat Zahor D'varim 25,17-19). U Tori, Amalek je predstavljen kao teološki i večni neprijatelj (Knjiga Izlaska 17: 13-16). Rabin Soloveitchik je izjavio da je tokom 1930-ih i 1940-ih godina ulogu Amaleka igrala nacistička Nemačka na čelu sa Hitlerom. Ovaj natpis nas uči da zapamtimo ko su naši neprijatelji, a da je zlo zarad zla neoprostivo i nikada neće biti zaboravljeno. Većina zemunskih Jevreja stradala je u logorima Jasenovac i Stara Gradiška. Svake godine, 27. jula, na dan kada su Jevreji 1942. godine iz Zemuna deportovani u ove logore, članovi Jevrejske opštine Zemun okupljaju se ispred ovog spomenika da odaju počast žrtvama.
Zemun Spomenik žrtvama fašističkog terora na Jevrejskom groblju Ulica Cara Dušana 32 1957 U dolini Jevrejskog groblja, Savez boraca Zemuna podigao je spomenik 4. jula 1957. godine koji je posvećen svim žrtvama fašističkog terora 1941-1945. Ubrzo posle oslobođenja Zemuna, krajem 1944. godine, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača formirala je Anketnu komisiju za ispitivanje zločina u logoru na Starom Sajmištu. Ova komisija je izvršila ekshumaciju žrtava ovog logora zakopanih na Jevrejskom groblju u Zemunu i na Bežanijskoj kosi (Belanovićeva rupa). U 23 masovne grobnice, na Jevrejskom groblju, pronađeno je ukupno 6.500 žrtava. Spomenik se nalazi na mestu gde je bila najveća masovna grobnica. Spomenik je jednostavne forme, bez ikakvih simbola i predstavlja simboličnu zajedničku grobnica za 12,500 žrtava logora Staro Sajmište. Natpis na grobu na srpsko-hrvatskom glasi: 'žrtvama fašističkog terora 1941-1945'.
Zemun Spomenik na mestu logora Staro Sajmište Staro Sajmište 1995 U okviru kompleksa nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom Sajmištu se nalaze spomen ploča i spomeni kompleks žrtvama i zatočenicima ovog logora, žrtvama Jasenovca, žrtvama mađarskih okupacionih vlasti, kao i svim jugoslovenskim žrtvama Drugog svetskog rata. Logor na Starom Sajmištu od 8. decembra 1941. do početka maja 1942. nosio je ime Jevrejski logor Zemun (Judenlager Semlin). U njemu su internirani svi preostali Jevreji iz okupirane Srbije, njih oko 6.400. Od početka aprila do 10. maja 1942. jevrejski zatočenici logora ubijeni su na užasan način, u kamionu-gasnoj komori, a njihova tela zakopavana su na stratištu u Jajincima. Time je prostor u logoru na Beogradskom sajmištu oslobođen za nove zatočenike koji su u logor dovođeni od prvih dana maja 1942. Promenjeni su namena i ime logora, koji je od tada do raspuštanja u drugoj polovini jula 1944. nosio naziv Prihvatni logor Zemun (Anhaltelager Semlin). U tom periodu internirano je ukupno 31.972 zatočenika. 20. oktobra 1974. godine na tom mestu je otkrivena prva ploča. 1984. godine, 7. jula, zamenjena je novom pločom, sa identičnim tekstom, postavljenom pored zgrade u kojoj se nalazio stari turski paviljon u kompleksu Sajmišta. Natpis na srpskohrvatskom glasi: 'Na prostoru Starog sajmišta nemački Gestapo osnovao je je 1941. godine logor “Sajmište” u kome je, uz pomoć domaćih izdajnika, svirepo mučeno i ubijeno preko od 40.000 ljudi iz svih krajeva naše zemlje.' Spomen-kompleks je otkriven 22. aprila 1995. Spomen-obeležje je izradio vajar Miodrag Popović (1925-2005). Skulptura je podeljena u dva dela i podseća na cvetnu formu. Rascep između dva dela formira kružni oblik koji sadrži motiv zvezde. Na stepenicama koje vode do spomen obeležja postavljena je velika bronzana ploča na kojoj se nalaze natpisi na srpskohrvatskom i engleskom identičnog sadržaja. Kako se može pročitati na natpisu, 'najviše je stradalo Srba, Jevreja i Roma…' spomenik je posvećen '…svim Jugoslovenima žrtvama genocida...'. Kao što je već bilo spomenuto, centralni spomenik je otkriven 22. aprila 1995. na godišnjicu proboja logoraša iz Jasenovca, dan koji se u Srbiji od 1992. godine obeležava kao Dan žrtava genocida. Od tada pa do danas 22. aprila, polažu se venci pred spomenik na Starom sajmištu. Glavna tema ovih komemorativnih svečanosti je komemoracija žrtava u NDH, ima za posledicu marginalizaciju jevrejskih žrtava na Sajmištu.
Nazad na lokacije