Grad Ime Adresa Godina otkrivanja Godina renovacije Slika Opis
Bačka Topola Spomenik žrtvama fašizma na Jevrejskom groblju Ulica Široka 52 Na Jevrejskom groblju je neposredno posle Dugog svetskog rata, verovatno pre 1948. godine (verovatno izmedju 1945. i 1948), postavljena memorijalna-ploča. Nalazi se na zidu u Beit Tahara. Na ploči je urezan natpis na srpsko-hrvatskom: 'žrtve fašizma 1941-1945' i na hebrejskom: 'לזכרון עולם' - za večno sećanje. Ploča je dekorisana sa dve Davidove zvezde, po jedna na obe strane natpisa. Ispod se nalaze imena žrtava, po abecednom redu, napisana po pravopisu srpskog jezika. Na ulasku u groblje je 22. aprila 2012. godine postavljen memorijalni zid sa natpisima na hebrejskom, mađarskom, srpskom i engleskom jeziku u 'spomen preminulih koji nemaju grob'. Memorijalni zid je projektovao arhitekta Zoltan Bek. Spomen zid je napravljen od crvene cigle. Sa leve strane je spomen-ploča od crnog kamena sa spomen-napisom. Na desnoj strani je reljef koji nosi nazov "Masovna grobnica", delo keramičarke i nastavice likovnog u penziji Eržebet Červenak, koji se sastoji od 21 keramičke pločice sa motivima crvene i crne boje. Na nekim pločicama je prepoznatljiva ljudska forma (glava, ruka, noga), na drugim mrlje u boji podsećaju na prolivenu crvenu krv ili crnu žicu ili dim. Iznad ovog reljefa je Magen David u kružnom okviru, napravljen od plavih i belih keramičkih pločica. Komemoracije pod nazivom „Memento“ počele su na Jevrejskom groblju 2002. godine na inicijativu lokalnog istoričara Antala Kočiša i Civilne organizacije filmskog muzeja [Film-Muzeum Civil Szervezet], čiji je Kočiš predsednik. Muzej filma danas, zajedno sa Jevrejskom opštinom Subotica i lokalnom opštinom, organizuje godišnje svečanosti obeležavanja godišnjice deportacije (deportacije su bile od 16. aprila do 20. juna 1944. godine) bačkotopolskih Jevreja kraj ova dva memorijala.
Nazad na lokacije