Grad Ime Adresa Godina otkrivanja Godina renovacije Slika Opis
Bačko Petrovo Selo Spomenik žrtvama na Jevrejskom groblju Ulica Petra Drapšina 76 1947 Na jevrejskom groblju je 13. jula 1947. podignut spomenik u spomen na 274 žrtve Holokausta. Natpis na spomeniku je na hebrejskom i srpsko-hrvatskom jeziku. Poseban natpis je u spomen na poslednjeg rabina i rabisnkog sudca Šlomo Pregera i njegovu suprugu Rivku. Imena ubijenih su napisana hebrejskim slovima po jidiš ortografiji. Na spomeniku je ugraviran tekst na hebrejskom: 'אבינו מלכנו נקום לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך' - 'Oče naš, kralju naš, neka se pokaže pred očima našim osveta nad neznabošcima za prolitu krv sluga Tvojih' (Psalm 79:10). Natpis govori o tome da pravednost zahteva plaćanje (osvetu) za ubistvo ili nepravednu smrt, sa porukom da je krajnji cilj kazna za počinioce zločina, ne osveta. Drugi natpis koji se može se pročitati glasi: 'שמות הקדושים מקהילתינו שנהרגו ונשרפו על קד' ה'ש באושוויץ, באוקריינא, בהונגריא ובגרמניה'– Imena mučenika iz naše zajednice koji su ubijeni i spaljeni za posvećenje Imena u Aušvicu, Ukrajini, Mađarskoj i Nemačkoj. Činjenica da ovaj i spomenik deli sličnosti sa ostalim spomenicima zajednici na zapadnoj obali reke Tise, moguće da ukazuje na određene obrasce komemoracije prisutne u ortodoksnim jevrejskim zajednicama. Na osnovnu arhivske fotografije koja se nalazi u Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu, vidimo da je originalno spomenik bio krunisan Magen Davidom, koji danas više ne stoji.
Nazad na lokacije