Grad Ime Adresa Godina otkrivanja Godina renovacije Slika Opis
Bogojevo Nadgrobni spomenik na Jevrejskom groblju: Verislav Bernard Eliezer Fajer Ulica Grobljanska bb Iako postoji samo dvadesetak nadgrobnih spomenika na Jevrejskom groblju, na jednom od njih nalazi se epitaf posvećen žrtvi Drugog svetskog rata – kapetanu Verislavu Bernardu (Eliezeru) Fajeru (ili Fojeru; 3.1.1904-11.12.1944). O Fajeru postoji samo par šturih podataka, da je rođen 3. januara 1904. godine u Molu, od oca Bernata. Imao je dva brata i sestru Barbaru. Eliezer se oženio Klarom rođenom Adler. Klara je rođena 1906. godine u iz Bačkom Petrovom Selu. Imali su 6 dece. Eliezer je poginuo 1944. godine u 40. godini života. Zanimljivo je da ime Eliezera Fajera nije navedeno na spisku jevrejskih učesnika NOR-a u knjizi Jaše Romana (Jaša Romano, Jevreji Jugoslavije 1941-1945. Žrtve Genocida i učesnici Narodnosloodilačkog rata (Belgrade: Jevrejski istorijski muzej saveza jevrejskih opština Jugoslavije, 1980). Njegova supruga Klara i dva sina -Ruben i Šimšon su preživeli Holokaust i iselili se u Izrael. Oni su i podigli ovaj spomenik. Na sajtu u znak sećanja na poginule izraelske policije je ime Rubena Roberta Fajera, najstarijeg Eliezerovog sina, preminulog 20.08.1987. u 54-oj godini. Na sajtu takođe piše da se Ruben godine 1944-1945, kao dete pridružio ocu koji se borio sa partizanima (https://lezichram.police.gov.il/main/nofel/39621). Eliezerov grob ima oblik obeliska i napravljen je od sivog kamena. Na epitafu spomenika piše na hebrejskom jeziku da je Fajer poginuo boreći se u partizanima u okolini sela Bogojevo: קפיטן וריסלב ברנרד אליעזר פייר 3.1.1904 -ט״ז טבת תרס״ד כ״ה כסלו תש״ה -11.12.1944 נהרג בהיותו בן 40 כלוחם גיבור ביחידת הפרטיזנים בקרבה הכפר בוגויבו מכל אוהביך קלרה, בניך ומשפחות פייר בארץ ישראל זכרך בליבנו לעד prevod: Kapetan Verislav Bernard Eliezer Fajer, 3.1.1904 - 16. teveta 5664. 11.12.1944 -25. kisleva 5705. Ubijen kada je imao 40 godina Kao heroj borac u partizanskoj jedinici Kod sela Bogojeva Od svih onih koji te vole Klara, tvoji sinovi i porodice Fajer u Izraelu Tvoja uspomena u našim srcima zauvek Na dnu spomenika stoji partizanski pozdrav 'Smrt fašizmu, sloboda narodu', na sprsko-hrvatskom. Spomenik podigla porodica Fajer iz Izraela. Hvala g. Nevenu Popoviću na fotografiji.
Nazad na lokacije